“เราเกิดมาเพื่อที่จะทำวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวาน”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

“เราเกิดมาเพื่อที่จะทำวันนี้
ให้ดีกว่าเมื่อวาน”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

Talk A Teach On Stage
ตอน “INSIDE OUT”
รู้จัก เราในเรา รู้ใจเขา เข้าใจโลก

19 ธันวาคม 63

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

7 หลักสูตร

สู่การเปลี่ยนแปลง
เป็น “คุณ” ที่ประสบความสำเร็จ

UPCOMING CLASSES

เพราะชีวิตให้โจทย์ใหม่กับเราทุกวัน

UPCOMING CLASSES

เพราะชีวิตให้โจทย์ใหม่กับเราทุกวัน

PRESENTATION
& STORYTELLING
PROFESSIONAL

6 สัปดาห์ กับทักษะที่ผู้นำยุคใหม่ "ต้องมี"
โดย ดร. สทาศัย พงศ์หิรัญ
เริ่มคลาส 5 มี.ค. 64
นำเสนอ ของดีในมือ
ให้เป็น ตัวเลือกที่ปฏิเสธไม่ได้
กับหลักสูตรประกาศนียบัตร โดย
ABAC × IIBD × Inner Power by ครูเงาะ
LEARN MORE

TRAIN THE
REAL TRAINER

5 วันเต็ม
กับการปรับทักษะเดิม-เสริมทักษะใหม่
สู่เป้าหมาย สร้างคุณให้สร้างคน
รุ่นที่ 5 | 27 – 31 มี.ค. 64

MASTER YOUR
COMMUNICATION

2 วัน กับการสร้างความสำเร็จ
ด้วยเทคนิคการเจรจาขั้นสูง
พบกัน 3–4 เม.ย. 64

PRESENTATION
& PUBLIC
SPEAKING

พูดต่อหน้าสาธารณะอย่างมั่นใจ
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง
พบกัน 17–18 เม.ย. 64

COMMUNICATION FOR
SUCCESS RELATIONSHIP

2 วัน กับการสร้างความสัมพันธ์ทุกมิติในชีวิต
ให้สวยงามแบบที่เราต้องการ หลักสูตรล่าสุด โดย
ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
พบกัน 12–13 มิ.ย. 64

CHARMING MC
& YOUTUBER

2 วัน กับการถ่ายทอดทุกความลับ
เพื่อให้คุณ "เกิด" ในสไตล์ของตัวเอง
โดย natural-born speakers ตัวจริง
พบกัน 10–11 ก.ค. 64

PRESENTATION
& STORYTELLING
PROFESSIONAL

6 สัปดาห์ กับทักษะที่ผู้นำยุคใหม่ "ต้องมี"
โดย ดร. สทาศัย พงศ์หิรัญ
เริ่มคลาส 5 มี.ค. 64
นำเสนอ ของดีในมือ ให้เป็น ตัวเลือกที่ปฏิเสธไม่ได้
กับหลักสูตรประกาศนียบัตร โดย ABAC × IIBD × Inner Power
พบกัน 5–7 มี.ค. 64

TRAIN THE
REAL TRAINER

5 วันเต็ม กับการปรับทักษะเดิม-เสริมทักษะใหม่
สู่เป้าหมาย สร้างคุณให้สร้างคน
รุ่นที่ 5 | 27 – 31 มี.ค. 64

MASTER YOUR
COMMUNICATION

2 วัน กับการสร้างความสำเร็จ
ด้วยเทคนิคการเจรจาขั้นสูง
พบกัน 3–4 เม.ย. 64
 

PRESENTATION
& PUBLIC
SPEAKING

พูดต่อหน้าสาธารณะอย่างมั่นใจ
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง
พบกัน 17–18 เม.ย. 64

COMMUNICATION FOR
SUCCESS RELATIONSHIP

2 วัน กับการสร้างความสัมพันธ์ทุกมิติในชีวิต
ให้สวยงามแบบที่เราต้องการ หลักสูตรล่าสุดโดย ครูเงาะ รสสุคนธ์
พบกัน 12–13 มิ.ย. 64

CHARMING MC
& YOUTUBER

2 วัน กับการถ่ายทอดทุกความลับ
เพื่อให้คุณ "เกิด" ในสไตล์ของตัวเอง
โดย natural-born speakers ตัวจริง
พบกัน 10–11 ก.ค. 64

เติมชีวิตให้เต็มสุข ค้นศักยภาพไร้ขีดจำกัด ก้าวสู่เป้าหมายแห่งชีวิตที่เราต้องการ

ด้วยเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของ “ตัวเรา”

เติมชีวิตให้เต็มสุข
ค้นศักยภาพไร้ขีดจำกัด
ก้าวสู่เป้าหมายแห่งชีวิตที่เราต้องการ

ด้วยเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
ของ “ตัวเรา”

ถ่ายทอดทุกประสบการณ์

20 ปีกับการพัฒนา mindset และ skills

ถ่ายทอดทุกประสบการณ์

20 ปีกับการพัฒนา mindset และ skills

ครูเงาะ ทำงานในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ, พัฒนา mindset, ไลฟ์โค้ช, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, วิทยากร ผู้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ ทั้ง “SCG”, “Thai AirAsia”, “TOT”, “SCB” และอีกกว่า 100 หน่วยงานและสถาบัน สั่งสมประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี เพื่อยกระดับหลักสูตรพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

WHAT OUR STUDENTS SAY

WHAT OUR STUDENTS SAY

ตามติดอัปเดตทางปัญญา

คนฉลาด ไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่อง แต่คือคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา

ตามติดอัปเดตทางปัญญา

คนฉลาด ไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่อง
แต่คือคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา