กรัชชา ศรีพรหม

Personality and Service Coach

กรัชชา ศรีพรหม

Personality and Service Coach

coachAOL copy

โค้ชอล
กรัชชา ศรีพรหม
Personality and Service Coach

นักถ่ายทอดประสบการณ์งานด้านการบริการทั้ง วิธีการ และการปฏิบัติจริง อยู่ในสายงานดูแลลูกค้าทุกรูปแบบ และทำงานร่วมกับคนหลากหลายอายุ เชื้อชาติ วัฒนธรรม มากกว่า 10 ปี ที่มาพร้อมทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ และบุคลิกภาพที่โดดเด่นพร้อมใช้งาน

TTRT

ประสบการณ์ของโค้ชอล

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Professional Certified Life Coach (PCLC) โดย Thailand Coaching Academy
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Train The Real Trainer โดย Inner Power by ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
  • ประสบการณ์เป็น Service Coach ให้กว่า 10 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ และ Private Coaching มากกว่า 60 คลาส
  • ประสบการณ์ 5 ปี ในฐานะ Cabin Crew ระดับ First และ Business Class สายการบิน Qatar Airway
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการ Customer Service ระดับภูมิภาคอินโดจีน ให้กับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

คลาสของโค้ชอล

คลาสของโค้ชอล

สำรองคิวตอนนี้

สำรองคิวตอนนี้

ให้ทีมดูแล ช่วยแนะนำเนื้อหาที่ตรงความต้องการคุณได้ทันที วันนี้