กิตติ ไตรรัตน์

Satir Coaching and Mentoring Specialist

กิตติ ไตรรัตน์

Satir Coaching and Mentoring Specialist

coachKITTI copy

โค้ชกิตติ
กิตติ ไตรรัตน์
Satir Coaching and Mentoring Specialist

โค้ชผู้หลงไหลด้านการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจสู่ภายนอก ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 18 ปี

innerpower-ser1

ประสบการณ์ของโค้ชกิตติ

  • ผ่านการรับรอง Satir Coaching and Mentoring Specialist โดย Satir Global Network
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Passion Test Certification Course and The Passion Test Master Trainer โดย Enlightened Alliance
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Professional Coach Certification Program โดย Thailand Coaching Institute & Towards Mastery
  • ผ่านการอบรม Satir Transformational Systemic Therapy โดย Dr. Somrak Choovanichvong
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Past Life Regression Therapy Certificate of Training โดยนายแพทย์ธวัชชัย Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace

คลาสของโค้ชกิตติ

คลาสของโค้ชกิตติสำรองคิวตอนนี้

สำรองคิวตอนนี้

ให้ทีมดูแล ช่วยแนะนำเนื้อหาที่ตรงความต้องการคุณได้ทันที วันนี้

“เพราะคุณคือ
ผู้ออกแบบความสำเร็จ
ของตัวเอง”


— โค้ชกิตติ ไตรรัตน์ —