สื่อสารเพื่อความสำเร็จ

COMMUNICATION FOR BUSINESS by ครูเงาะ รสสุคนธ์

5 – 6 กันยายน 2563

สื่อสารเพื่อความสำเร็จ

COMMUNICATION FOR BUSINESS
by ครูเงาะ รสสุคนธ์

5 – 6 กันยายน 2563

😟
กี่ครั้งแล้ว

ที่เราต้องสูญเสีย บุคลากรที่มีคุณภาพไป เพียงเพราะว่า เค้ามีปัญหา ในเชิงของการสื่อสาร
ไม่สามารถพูดสิ่งที่อยู่ในใจได้
ไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่เข้าใจ ไปสู่ผู้รับสารได้

🌪
และอีกหลายครั้ง

ที่เราอาจจะเจอปัญหาคนในองค์กร เช่น
คนนี้พูดไม่ตรงประเด็น
พูดแบบนึงแล้วไปจบอีกแบบนึง
ไม่กล้าพูดกับลูกน้อง หรือ
ลูกน้องไม่กล้าพูดกับเจ้านาย
ไม่รู้เครื่องมือในการเจรจาต่อรอง
ไม่สามารถพูดโน้มน้าวใจได้

ถึงเวลาทำความเข้าใจ
แก่นของการสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึก

เพื่อปรับใช้กับลูกน้อง ลูกค้า คู่ค้า และ สังคม

ถึงเวลาทำความเข้าใจ
แก่นของการสื่อสาร
ในระดับจิตใต้สำนึก

เพื่อปรับใช้กับลูกน้อง
ลูกค้า คู่ค้า และ สังคม

2 วัน ที่เราจะมาเรียนรู้การสร้างความสำเร็จ
ด้วย เทคนิคการเจรจาขั้นสูง

COMMUNICATION FOR BUSINESS

by ครูเงาะ รสสุคนธ์

2 วัน ที่เราจะมาเรียนรู้
การสร้างความสำเร็จ ด้วย
เทคนิคการเจรจาขั้นสูง

COMMUNICATION FOR BUSINESS

by ครูเงาะ รสสุคนธ์

WHAT OUR STUDENTS SAY

WHAT OUR STUDENTS SAY

ถ้าคุณคือ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร
หัวหน้า พนักงานขาย เซลส์
หรือใครก็ตามที่ใช้การสื่อสารในการสร้างความสำเร็จภายในองค์กร

คลาสนี้คือ A-must

ถ้าคุณคือ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร
หัวหน้า พนักงานขาย เซลส์ หรือใครก็ตาม
ที่ใช้การสื่อสารในการสร้างความสำเร็จภายในองค์กร

คลาสนี้คือ A-must

สิ่งที่คุณจะได้ฝึกใน 2 วันนี้

 • การสื่อสารที่ตรงประเด็น
 • การสร้างพลังให้กับทีม
 • การเจรจาต่อรอง
 • การพูดโน้มน้าวใจ
 • เจรจาลดช่องว่างของคนต่างยุค
  (Generation Gap)
 • การพรีเซ็นต์ และการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  เพื่อให้การปิดดีลได้อย่างราบรื่น
 • การบริหารจัดการวิกฤตต่างๆ

รวบรวมทุกหลักสำคัญ

คิดค้นและรวบรวมหลักสูตร โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ วิทยากรที่ได้รับการยอมรับในองค์กรชั้นนำ อาทิ บริษัท SCG, ปตท., AIS, SINGHA, L&H, Air Asia, Workpoint และอีกมากมาย

ทั้งหลักการสื่อสาร หลักจิตวิทยา และธรรมะ (ธรรมชาติ) ผสานกับศาสตร์การแสดงที่ผู้เชี่ยวชาญขนานนามว่าเป็นศาสตร์แห่งการเข้าใจมนุษย์ ผ่านประสบการณ์และการศึกษาจากแหล่งความรู้ทั่วทุกมุมโลก

สรุปรวมเป็นทฤษฎี Bridge Model

ที่นำหลักการ ทฤษฎี มาผสมผสานกับประสบการณ์ และกลั่นกรองออกมาเป็นวิธีการที่ เข้าใจง่าย และทำได้จริง

พร้อม Case Study มากมาย

เล่าจากประสบการณ์ตรงของครูเงาะ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในคลาส และเครื่องมือป้องกันแก้ไขสำหรับการสื่อสารในอนาคต

ไม่มีคำว่า “นั่งฟังเฉย ๆ”

เพราะการได้ลงมือปฏิบัติจริงยิ่งทำให้เข้าใจและเรียนรู้มากขึ้น รูปแบบคลาสจะเป็นการบรรยาย 30% และ ปฏิบัติถึง 70%

หลายครั้งที่ผู้เข้าร่วมคลาสบอกว่า

“เป็นวิธีการที่ชัดเจน และนำไปใช้ได้จริง”

เน้นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ

ให้ “สาร” หรือเนื้อหาในความคิดของคุณ “สื่อ” ไปถึงผู้ฟังอย่างถูกต้อง ตรงตามที่คุณอยากให้เขาเข้าใจ ด้วยภาษาของคุณเอง!!

ปรับการสื่อสารตั้งแต่ระดับจิตใจ

เพราะการสื่อสารที่ดี เริ่มตั้งแต่ ความรู้สึกนึกคิดของเรา ว่าเราคิดหรือเรารู้สึกอย่างไร ก่อนที่จะออกเป็นการสื่อสาร

“การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจาก ความเชื่อที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

“การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจาก
ความเชื่อที่ดี ต่อตัวเองและผู้อื่น”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

สำรองที่นั่ง
เพื่อเรียนสดกับครูเงาะ วันนี้