สร้างสุดยอดความสัมพันธ์
ในแบบที่คุณต้องการ

COMMUNICATION FOR SUCCESS RELATIONSHIP by ครูเงาะ รสสุคนธ์

12 – 13 ธันวาคม 63

สร้างสุดยอดความสัมพันธ์
ในแบบที่คุณต้องการ

COMMUNICATION FOR
SUCCESS RELATIONSHIP
by ครูเงาะ รสสุคนธ์

12 – 13 ธันวาคม 63

💔
เคยไหม?

คนที่เราอยากรักที่สุด
แต่กลับทำร้ายซึ่งกันและกัน โดยไม่รู้ตัว
จนทำให้เรา ไม่กล้า รักเขาเหมือนเดิม

😧
เคยมั้ย?

ที่อยากจะรักใครบางคน
แต่เรื่องราวในอดีต
กลับทำให้เราไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้


กี่ครั้ง?

ที่เราทำลายความสัมพันธ์ของเรา
เพียงเพราะเราไม่รู้ว่า
เรามี กรอบ ของความรักที่ จำกัด

ถึงเวลาแล้ว

ที่เราจะมากำจัดกรอบนั้น
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทุกมิติในชีวิต
ให้สวยงามแบบที่เราต้องการ

ถึงเวลาแล้ว

ที่เราจะมากำจัดกรอบนั้น
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทุกมิติในชีวิต
ให้สวยงามแบบที่เราต้องการ

ให้ทุก ความรัก จากปรารถนาดีที่มอบให้กัน
ก่อเกิดความสุข และสร้างสายสัมพันธ์ที่ ยั่งยืน

COMMUNICATION FOR
SUCCESS RELATIONSHIP

by ครูเงาะ รสสุคนธ์

ให้ทุก ความรัก
จากปรารถนาดีที่มอบให้กัน
ก่อเกิดความสุข
สร้างสายสัมพันธ์ที่ ยั่งยืน

COMMUNICATION FOR
SUCCESS RELATIONSHIP

by ครูเงาะ รสสุคนธ์

2 วัน กับหลักสูตร
ที่จะสร้างความสัมพันธ์ทุกมิติในชีวิต
ให้สวยงามแบบที่ เรา ต้องการ

2 วัน
กับหลักสูตรที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ทุกมิติในชีวิต
ให้สวยงามแบบที่
เรา ต้องการ

DAY 1

เห็นกรอบในอดีต
เพื่อเลือกทิศทาง
ความสัมพันธ์ ในอนาคต

 • แก้ปมในอดีตที่มีต่อเรื่อง ความรัก
 • เปลี่ยนความเชื่อต่อเรื่อง ความรัก
 • เปิดให้รูปแบบพฤติกรรม (pattern) ที่ผิด ๆ ที่เคยใช้ต่อความรักมาตลอด ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน
 • สร้างรูปแบบพฤติกรรม (pattern) ใหม่ ต่อความรัก ความสัมพันธ์ ที่ดี
 • ค้นพบเป้าหมาย และคุณค่าที่เราจะให้ในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์

DAY 2

สร้างสายสัมพันธ์
ให้มั่นคง
และยั่งยืน

 • ให้เทคนิคการสร้าง/รักษา/ซ่อมแซม ความรัก ความสัมพันธ์
 • Polarity Technique พลังขั้วตรงข้าม เพื่อสร้างขั้วดึงดูด ไม่ใช่ขั้วผลักออก
 • Deep Listening and Understanding การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อความเข้าใจอย่างสูงสุด ฟังเพื่อเข้าใจ ความกลัว ความต้องการ
 • Communication Technique เทคนิคการพูด เพื่อลดกำแพง เชื่อมความสัมพันธ์
 • Characterization การดึงนิสัยที่สร้างเสน่ห์ต่อผู้คน
 • Role Play และการสร้าง Commitment ต่อความสัมพันธ์

“ในวันที่ความสัมพันธ์เราแข็งแรงในทุกมิติ
ไม่ว่ากับ คู่ครอง ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง
มิติอื่น ๆ ของชีวิตเราจะแข็งแรงตามไปด้วย”

“ในวันที่ความสัมพันธ์เราแข็งแรงในทุกมิติ
ไม่ว่ากับ คู่ครอง ครอบครัว
พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง
มิติอื่น ๆ ของชีวิตเราจะแข็งแรงตามไปด้วย”

สำรองที่นั่ง
เพื่อเรียนสดกับครูเงาะ วันนี้