Communication Private Coaching


ทวีคูณผลลัพธ์ของชีวิต ด้วยทักษะการสื่อสารแบบผู้นำระดับโลก

ทุกทักษะที่คุณเชี่ยวชาญ จะถูกยกกำลังความสำเร็จทันที หากคุณมีทักษะ “การสื่อสาร” ที่สามารถโน้มน้าว ต่อรอง และครองใจคนได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้เป็นที่รักในแบบที่คุณต้องการ และสร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จ ทีม “นักสื่อสาร” ของ ครูเงาะ รสสุคนธ์ พร้อมที่ปั้นคุณให้เป็นนักสื่อสารมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในการสื่อสารทุกบริบท ทั้งการสื่อสารในที่ทำงาน ครอบครัว กลุ่มเพื่อน รวมถึงการสื่อสารในเชิงธุรกิจ


การสื่อสารของครูเงาะ รสสุคนธ์ ไม่ใช่แค่การฟังหรือการพูดธรรมดา แต่เป็นศาสตร์และศิลป์ของ “จิตวิทยาขั้นสูง” ที่จะทำให้คุณเข้าใจคู่สนทนาของคุณในระดับความต้องการและความกลัวในจิตใจ เพื่อให้คุณสื่อสารได้ตรงใจ ตรงประเด็น

Communication Private Coaching

ทวีคูณผลลัพธ์ของชีวิต ด้วยทักษะการสื่อสารแบบผู้นำระดับโลก

ทุกทักษะที่คุณเชี่ยวชาญ จะถูกยกกำลังความสำเร็จทันที หากคุณมีทักษะ “การสื่อสาร” ที่สามารถโน้มน้าว ต่อรอง และครองใจคนได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้เป็นที่รักในแบบที่คุณต้องการ และสร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จ ทีม “นักสื่อสาร” ของ ครูเงาะ รสสุคนธ์ พร้อมที่ปั้นคุณให้เป็นนักสื่อสารมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในการสื่อสารทุกบริบท ทั้งการสื่อสารในที่ทำงาน ครอบครัว กลุ่มเพื่อน รวมถึงการสื่อสารในเชิงธุรกิจ


การสื่อสารของครูเงาะ รสสุคนธ์ ไม่ใช่แค่การฟังหรือการพูดธรรมดา แต่เป็นศาสตร์และศิลป์ของ “จิตวิทยาขั้นสูง” ที่จะทำให้คุณเข้าใจคู่สนทนาของคุณในระดับความต้องการและความกลัวในจิตใจ เพื่อให้คุณสื่อสารได้ตรงใจ ตรงประเด็น

เพิ่มมูลค่าตัวคุณได้เกินครึ่ง
ด้วยศาสตร์ที่ผู้นำธุรกิจระดับโลก
ย้ำว่า “ต้องมี”


วอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยให้สัมภาษณ์ว่า หนึ่งในวิธีง่าย ๆ ในการเพิ่มมูลค่าตัวคุณอีก 50% (เป็นอย่างน้อย) คือการพัฒนา “การสื่อสาร” ของคุณ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพราะทักษะ Soft-skill ทักษะนี้ จะขยายศักยภาพให้แต่ละทักษะที่คุณมีในตัว ไปได้ไกลยิ่งกว่าเดิม


ฉันใดก็ฉันนั้น ไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในวิชาชีพของคุณเพียงใด แต่ถ้าคุณไม่สามารถสื่อสารออกมาให้โลกรับรู้ได้ มันก็คงไม่ต่างจากการปล่อยให้โอกาสมหาศาลในชีวิตลอยหายไปกับตา

“ถ้าคุณสื่อสารไม่เป็น ก็เหมือนคุณขยิบตาให้สาวในความมืด ผลคือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

คุณสามารถมีความรู้ความสามารถในทุกวิชาในโลก แต่คุณต้องนำส่งมันได้ด้วย — และวิธีการนำส่งนั้นก็คือ การสื่อสาร”

— วอร์เรน บัฟเฟตต์,
นักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จระดับโลก

วิธีการสื่อสารที่ได้ผลนั้นแตกต่างไปตามคู่สนทนา เราไม่สามารถใช้ประโยคเดียวกันได้กับทุกคน ทุกสถานการณ์ วันนี้ ทีม “นักสื่อสาร” ของ ครูเงาะ รสสุคนธ์ พร้อมช่วยฝึกฝนให้คุณเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คู่สนทนา และหาวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลสำเร็จสูงสุด ให้กับทุกการสื่อสารในอนาคตของคุณ


คุณจะได้เรียนรู้ทุกเทคนิคการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการอ่านคน การจับประเด็น การโน้มน้าวใจ รวมถึงการประสานความขัดแย้ง ทั้งหมดนี้ ผู้เรียนหลายคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าใช้ได้ผลจริง และที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ได้อย่าง “เป็นธรรมชาติ” โดยไม่เสียความเป็นตัวคุณ


ทีมครูเงาะ ได้รับการฝึกอบรมและรับรองจากสถาบันที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ ICF, Satir Global Network สามารถให้คำปรึกษาคุณในการวิเคราะห์คู่สนทนาของคุณด้วยหลักจิตวิทยาได้อย่างแม่นยำ ได้รับความไว้วางใจและรับรองผลลัพธ์จากครูเงาะ รสสุคนธ์ พร้อมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การสอนตัวต่อตัวกว่า 20 ปี ของครูเงาะ ให้คุณได้รับการโค้ช องค์ความรู้ และเครื่องมือเดียวกันกับที่นำไปพัฒนาเป็นหลักสูตร หนังสือ และสื่อออนไลน์ ที่เห็นผลในการพัฒนาศักยภาพให้ผู้คนนับแสน

ทุกคน มีศักยภาพที่จะเป็นที่หนึ่ง ในเส้นทางของตัวเอง

หลายคนที่ประสบความสำเร็จ มีจุดเริ่มไม่ได้ต่างจากคุณ บางคนอาจจะเริ่มด้วยต้นทุนชีวิตที่น้อยกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำ การได้รู้ทักษะที่เป็นหัวใจ แนวทางที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม และการฝึกฝนทำซ้ำจนชำนาญ นี่ต่างหากคือเหตุที่แท้จริงสู่ความสำเร็จ

การโค้ชแบบตัวต่อตัว (Private Coaching) จะให้ทุกแก่นความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จแบบเฉพาะตัวสำหรับคุณ ทุกนาทีคือการเสริมแรงด้านที่ชำนาญ เพิ่มกำลังด้านที่ต้องการพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการเติบโตในรูปแบบของคุณโดยตรง พาคุณสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยเส้นทางที่สั้น แต่ยั่งยืนที่สุด

สื่อสารได้อย่าง “เป็นธรรมชาติ” ในแบบคุณ

เราเชื่อในการสื่อสารที่ “เป็นธรรมชาติ” ของตัวคุณมากที่สุด หลักสูตรการสื่อสารของครูเงาะจึงไม่ได้โฟกัสการเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคน “พูดเก่ง” เหมือนใคร แต่เน้นไปที่การโฟกัสข้อดี พัฒนาข้อด้อย และพลิกให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการสนทนา

ไม่ว่าคุณจะเป็น Introvert หรือ Extrovert ใจร้อนหรือใจเย็น พูดน้อย หรือพูดเก่ง ก็สามารถใช้ศาสตร์นี้ได้ผล ด้วยการอ่านใจคนผ่านความกลัวและความต้องการ แล้วคุณก็จะสามารถนำทิศทางของการสนทนา ให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามต้องการอย่างแท้จริง

ยินดีด้วย ! คุณเจอสูตรลัด
ที่จะทำให้ชีวิตคุณ
สำเร็จเร็วขึ้นแล้ว


ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกกับชุดความรู้ที่คุณไม่แน่ใจ เพราะทีมนักสื่อสารของครูเงาะ ลงทุนเรื่องเวลาให้เรียบร้อยแล้ว

ด้วยประสบการณ์การโค้ชนับพันชั่วโมง ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงคนมาแล้วนับพัน Communication Private Session จะเป็นหลักสูตรที่ย่นระยะเวลาความสำเร็จให้คุณได้มากที่สุด

เปลี่ยนจากการอ่านหนังสือเล่มหนา ๆ มาร่วมเดินทางกับทีมของเรา แล้วคุณจะมีเวลาใช้ความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียว

หัวข้อในการโค้ช ด้าน Communication

  • Communication Secrets : เทคนิคการอ่านคน เข้าใจมนุษย์
  • Conflict Management : เทคนิคการสื่อสารเพื่อประสานความขัดแย้ง
  • Convincing & Negotiation : เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
  • Catching the Point : เทคนิคการจับประเด็น

“ศิลปะการสื่อสาร คือ ภาษาของผู้นำ”


— เจมส์ ฮูมส์, อดีตผู้เขียนบทปราศรัยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

“ศิลปะการสื่อสาร
คือ ภาษาของผู้นำ”

— เจมส์ ฮูมส์, อดีตผู้เขียนบทปราศรัย
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา —

ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดด้วยการสื่อสาร
เชื่อมสะพานสู่ความสำเร็จ ได้แล้ววันนี้


ในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน เราตัดปัจจัยการเดินทางออกจากการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าคุณอยู่ไกลแค่ไหน ขอแค่มีใจอยากเติบโต ก็สามารถโค้ชผ่าน ระบบออนไลน์ ได้จากทุกมุมโลก

DSC07480

สำรองคิวตอนนี้

สำรองคิวตอนนี้

ให้ทีมดูแล ช่วยแนะนำเนื้อหาที่ตรงความต้องการคุณได้ทันที วันนี้