INSIDE OUT 3 ONLINE

รู้จัก เราในเรา รู้ใจเขา เข้าใจโลก

Talk A Teach on Stage by ครูเงาะ รสสุคนธ์

22 มกราคม 2565 (9:00-13:00 น.)
คลาสสดผ่านซูม และกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก

INSIDE OUT 2 ONLINE

รู้จัก เราในเรา รู้ใจเขา เข้าใจโลก

Talk A Teach on Stage by ครูเงาะ รสสุคนธ์

22 มกราคม 2565 (9:00-13:00 น.)
คลาสสดผ่านซูม และกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก


2 0 2 1

ปีที่ทั่วโลกถูก Disrupt

ระยะห่างระหว่างกันที่เพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่เปลี่ยนสู่รูปแบบ online มากขึ้น
การเชื่อมความสัมพันธ์ จนถึง โอกาสทางธุรกิจ
จึงกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งขึ้น

ปีที่ เราอยู่อันดับ 3
ของประเทศในโลก

ที่ตำแหน่งงานจะถูกแทนที่ด้วย AI

Source — World Bank Development Report, Citigroup

ปีที่ 89% ของนายจ้าง

ต้องการคนที่มีทักษะด้าน Soft Skills

Source — Linkedin, Online Professional Employment Community

ถึงเวลาทำความเข้าใจ

วิชามนุษย์ที่ AI ทำแทนไม่ได้

เพราะนับจากนี้ SOFT SKILLS จะกลายเป็น
ทักษะกำหนดอนาคต เราทุกคน


“The measure of intelligence is the ability to change.”
ความฉลาด วัดกันด้วยความสามารถในการ เปลี่ยนแปลง

― Albert Einstein —

Soft Skills ในศตวรรษที่ 21
ที่ใครยังไม่มี ต้องรีบมี ใครมีแล้ว ยิ่งต้องรีบฝึกให้เก่ง
นั่นคือ

“การสื่อสาร”

เพื่อจะเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้คน เปิดตัวตนของเราในการนำเสนอความคิดและสินค้าที่มี
รวมถึงสามารถสื่อสารกับตัวเอง เข้าใจตัวเอง และมีความฉลาดทางอารมณ์

ข่าวดี

วันนี้ ทุก Soft Skills ที่เป็นคีย์ของอนาคต
จะถูกขมวดรวมจากศาสตร์หลากมุมโลก มาอยู่ใน 4 ชั่วโมง
เป็นฉบับเข้มข้น และครบเครื่องที่สุด
โดยครูผู้มีประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี
และใช้จริงทุกทักษะที่สอนมาตลอดชีวิต
ผ่านหลักการทางจิตวิทยา
ระบบประสาทและสมอง ที่พิสูจน์ได้
กลั่นกรองด้วยวิธีการถ่ายทอด ขั้นตอน
ที่ถอดรหัสเรื่องซับซ้อน ให้เป็นเรื่อง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง


กลับมาอีกครั้ง กับทอล์กโชว์ ที่ให้ Soft Skills ทั้งหมด
ที่สร้างครูเงาะ ให้เป็นครูเงาะในวันนี้


Talk A Teach on Stage ตอน

INSIDE OUT 3 ONLINE

รู้จัก เราในเรา รู้ใจเขา เข้าใจโลก

เรียนสดออนไลน์
เข้มข้น 4 ชั่วโมง

รวมศาสตร์การรับมือความเปลี่ยนแปลง ภายนอก ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ ตัวเรา
เข้าสู่โลกยุค AI อย่างมั่นคง — เข้าใจ หัวใจของการสื่อสาร ทั้ง 3 ระดับ

1

สื่อสารกับ “ตัวเอง”

  • รู้วิธีรักและเคารพตัวเอง
  • รู้วิธีมองเห็นคุณค่าในตัวเรา
  • รู้วิธีควบคุมทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

เพื่อรู้จัก เราภายในเรา อย่างแท้จริง

2

สื่อสารกับ “คนอื่น”

  • รู้คีย์ของการเชื่อมทุกความสัมพันธ์
  • รู้เทคนิควิเคราะห์คู่สนทนา
  • รู้วิธีการพูดสิ่งที่ต้องการ ให้ได้ผล

เพื่อกลับมาเข้าใจกันและกัน อย่างแท้จริง

3

สื่อสารกับ “สาธารณชน”

  • รู้เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพที่ดี และความมั่นใจในตัวเอง
  • รู้เทคนิคสร้างเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอก
  • รู้เทคนิคการใช้ท่าทาง, น้ำเสียง ที่น่าเชื่อถือ เป็นธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเอง เพื่อสื่อสารต่อหน้าสาธารณะ

ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างโอกาสในศตวรรษนี้

ตัวอย่างบรรยากาศการเรียนรู้

2 0 2 1

ถึงเวลาเข้าใจ “วิชามนุษย์” อย่างแท้จริง

พบกับ ครูเงาะ รสสุคนธ์

22 มกราคมนี้

คลาสสดผ่านซูม และกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก

เคลียร์คิวให้พร้อม รอบเดียว วันเดียว
สำรองที่นั่งทันที

ภาพบรรยากาศ และ Feedback

ภาพบรรยากาศ
และ Feedback

155344589_3564190023702896_2029053611937547156_o

<

พบกับ ครูเงาะ รสสุคนธ์

22 มกราคมนี้

คลาสสดผ่านซูม และกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก

เคลียร์คิวให้พร้อม รอบเดียว วันเดียว
สำรองที่นั่งทันที

เพิ่มเติม โทร.
099-797-9615
096-646-6266
091-459-3997
080-265-6266