สื่อสารเพื่อความสำเร็จ

MASTER YOUR COMMUNICATION by ครูเงาะ รสสุคนธ์

12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

สื่อสารเพื่อความสำเร็จ

MASTER YOUR COMMUNICATION
by ครูเงาะ รสสุคนธ์

12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

😟
เคยไหม?

ที่พูดไม่รู้เรื่อง พูดแล้วคนเข้าใจผิดทั้งๆที่เราปรารถนาดี หรือควบคุมอารมณ์ระหว่างการสนทนาไม่ได้

💔
จนทำให้

เข้าใจผิด ทะเลาะกัน แตกหัก เข้าสังคมไม่ได้ และอึดอัดที่ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นคำพูดได้

💬
นั่นเพราะ…

เราไม่เข้าใจว่า “การสื่อสารได้” กับ “การสื่อสารดี” นั้นต่างกันอย่างไร

การสื่อสารที่ดี
ต้องเริ่มที่สื่อสารกับ
ตัวเอง

การสื่อสารที่ดี
ต้องเริ่มที่สื่อสารกับ
ตัวเอง

ให้การสื่อสารที่เคยสร้าง กำแพง
กลายเป็น สะพานที่แข็งแรง ระหว่างคุณและคนที่คุณรัก

MASTER YOUR COMMUNICATION

by ครูเงาะ รสสุคนธ์

ให้การสื่อสารที่เคยสร้าง กำแพง
กลายเป็น สะพานที่แข็งแรง
ระหว่างคุณและคนที่คุณรัก

MASTER YOUR COMMUNICATION

by ครูเงาะ รสสุคนธ์

WHAT OUR STUDENTS SAY

WHAT OUR STUDENTS SAY

เพราะเราสื่อสารกัน มากกว่าภาษาพูด

เพราะเราสื่อสารกัน
มากกว่าภาษาพูด

DAY 1

เข้าใจปัญหา
ศึกษาเทคนิค

 • ได้เข้าใจถึงปัญหาที่มาว่า..ทำไมเราพูดแล้วคนอื่นไม่เข้าใจหรือสร้างความเข้าใจที่ผิด
 • ได้รู้เทคนิคการพูดให้เป็นที่รัก
 • ได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงด้วยเทคนิคการแสดงและจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น NLP, The Work
 • สร้าง mindset และให้เทคนิค ที่ทำให้เรามั่นใจในการพูดกับคนทุกประเภท

DAY 2

เข้าใจอารมณ์
และควบคุมสถานการณ์
ด้วยการสื่อสาร

 • เรียนรู้ที่มาของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเรา
 • สามารถความคุมอารมณ์ได้ เช่น ตัดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างอารมณ์ที่ต้องการในใจ
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ตนเอง เพื่อให้การสื่อสารตรงกับเป้าประสงค์ที่ต้องการ
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์คนอื่น ทำให้สถานการณ์เป็นไปในแบบที่เราต้องการ
 • การจับประเด็นในการฟัง
 • การโน้มน้าวใจ และการรับมือเมื่อเกิดความขัดแย้ง
 • กิจกรรม Role-playing เพื่อการนำไปใช้งานจริง

รวบรวมทุกหลักสำคัญ

ทั้งหลักการสื่อสาร หลักจิตวิทยา และธรรมะ (ธรรมชาติ) ผสานกับศาสตร์การแสดงที่ผู้เชี่ยวชาญขนานนามว่าเป็นศาสตร์แห่งการเข้าใจมนุษย์ ที่ครูเงาะกลั่นกรองผ่านประสบการณ์และการศึกษาจากแหล่งความรู้ทั่วทุกมุมโลก

สรุปรวมเป็นทฤษฎี Bridge Model

ที่นำหลักการ ทฤษฎี มาผสมผสานกับประสบการณ์ และกลั่นกรองออกมาเป็นวิธีการที่ เข้าใจง่าย และทำได้จริง

พร้อม Case Study มากมาย

เล่าจากประสบการณ์ตรงของครูเงาะ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในคลาส และเครื่องมือป้องกันแก้ไขสำหรับการสื่อสารในอนาคต

ไม่มีคำว่า “นั่งฟังเฉย ๆ”

เพราะการได้ลงมือปฏิบัติจริงยิ่งทำให้เข้าใจและเรียนรู้มากขึ้น รูปแบบคลาสจะเป็นการบรรยาย 30% และ ปฏิบัติถึง 70%

หลายครั้งที่ผู้เข้าร่วมคลาสบอกว่า

“เป็นวิธีการที่ชัดเจน และนำไปใช้ได้จริง”

เน้นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ

ให้ “สาร” หรือเนื้อหาในความคิดของคุณ “สื่อ” ไปถึงผู้ฟังอย่างถูกต้อง ตรงตามที่คุณอยากให้เขาเข้าใจ ด้วยภาษาของคุณเอง!!

ปรับการสื่อสารตั้งแต่ระดับจิตใจ

เพราะการสื่อสารที่ดี เริ่มตั้งแต่ ความรู้สึกนึกคิดของเรา ว่าเราคิดหรือเรารู้สึกอย่างไร ก่อนที่จะออกเป็นการสื่อสาร

“การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจาก ความเชื่อที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

“การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจาก
ความเชื่อที่ดี ต่อตัวเองและผู้อื่น”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

ลงทุนกับอนาคตที่ดีขึ้นของคุณวันนี้