Mental Detox for Leader Private Coaching กับ โค้ชกิตติ ไตรรัตน์


สู่ความสำเร็จ
ด้วยความสุขและความสัมพันธ์แบบเต็มสิบ

เพื่อให้คุณพร้อมพิชิตทุกเป้าหมายที่ท้าทาย และรับมือได้ในทุกการเปลี่ยนแปลง

โค้ชกิตติ Satir Coach ที่มีประสบการณ์การเปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากกว่า 18 ปี ได้รับการรับรองในระดับสากล พร้อมพาคุณไปค้นพบคำตอบจากส่วนลึกในใจของคุณ ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่เต็มไปด้วยความสุขในทุกมิติชีวิต

Mental Detox for Leader Private Coaching
กับ โค้ชกิตติ ไตรรัตน์

สู่ความสำเร็จ ด้วยความสุขและความสัมพันธ์แบบเต็มสิบ

เพื่อให้คุณพร้อมพิชิตทุกเป้าหมายที่ท้าทาย และรับมือได้ในทุกการเปลี่ยนแปลง

โค้ชกิตติ Satir Coach ที่มีประสบการณ์การเปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากกว่า 18 ปี ได้รับการรับรองในระดับสากล พร้อมพาคุณไปค้นพบคำตอบจากส่วนลึกในใจของคุณ ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่เต็มไปด้วยความสุขในทุกมิติชีวิต

ความสำเร็จ
ใครว่าต้องแลกมาด้วยความสุข

หลายคนเข้าใจผิดว่าความสำเร็จเป็นกุญแจของความสุข แต่ในความเป็นจริงนั้น ความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถรับมือเรื่องท้าทายได้ ด้วยใจที่เป็นสุข สามารถเรียนรู้และเป็นตัวเราที่ดีขึ้นได้ในทุกอุปสรรค ใจที่สุขภาพดี จึงคือคีย์สำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืน

และถ้าเราตั้งใจมองความสำเร็จให้ละเอียดมากขึ้น ความสำเร็จไม่ได้มีอยู่ที่ตำแหน่งสูง ๆ หรือเงินเดือนหลักล้านเพียงอย่างเดียว แต่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และสุขภาพที่แข็งแรง ก็นับเป็นความสำเร็จเช่นกัน

วันนี้ โค้ชกิตติ Satir Coach จะพาคุณกลับมาทำงานกับตัวเองในเชิงลึก ด้วยเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตคนมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์จิตวิทยาของ Virginia Satir ซึ่งเป็นรากของจิตวิทยายุคใหม่ ศาสตร์ Life Coaching, Past Life Regression Therapy, รวมถึง The Passion Test เพื่อให้คุณค้นพบคำตอบ ที่ออกแบบมาเพื่อชีวิตคุณโดยเฉพาะ จากหัวใจของคุณเอง

ทุกคน มีศักยภาพที่จะเป็นที่หนึ่ง ในเส้นทางของตัวเอง

หลายคนที่ประสบความสำเร็จ มีจุดเริ่มไม่ได้ต่างจากคุณ บางคนอาจจะเริ่มด้วยต้นทุนชีวิตที่น้อยกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำ การได้รู้ทักษะที่เป็นหัวใจ แนวทางที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม และการฝึกฝนทำซ้ำจนชำนาญ นี่ต่างหากคือเหตุที่แท้จริงสู่ความสำเร็จ

การโค้ชแบบตัวต่อตัว (Private Coaching) จะให้ทุกแก่นความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จแบบเฉพาะตัวสำหรับคุณ ทุกนาทีคือการเสริมแรงด้านที่ชำนาญ เพิ่มกำลังด้านที่ต้องการพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการเติบโตในรูปแบบของคุณโดยตรง พาคุณสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยเส้นทางที่สั้น แต่ยั่งยืนที่สุด

เพราะเราต่างมีประสบการณ์ต่างกัน

ประสบการณ์ที่ผ่านมาย่อมหล่อหลอมให้มนุษย์เรามีชีวิตที่แตกต่างกัน สูตรสำเร็จของเขา จึงอาจไม่ใช่ สูตรความสำเร็จของเราเสมอไป โค้ชกิตติจะพาคุณไปค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จ ผ่านการออกแบบการเรียนรู้ ที่พอดีกับจังหวะการเติบโตและเป้าหมายชีวิตของคุณ
โดยในทุกการเรียนรู้ จะเป็นหลักสูตรสำหรับคุณโดยเฉพาะ


คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ปรับใจ และคุณจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้น ได้เจอสิ่งที่ใช่ของชีวิต มีพลังของจิตที่เปลี่ยนไป จนคนทักในเวลาไม่ถึงเดือน

ปรับใจ ขยายจิต ให้ชีวิตเติบโตได้อีก 10 เท่า


Mental Detox จะช่วยชำระล้างทุกอุปสรรคที่ฉุดรั้งคุณไว้ในอดีต เพื่อขยายใจให้พร้อมรับทุกการเติบโตและความสำเร็จในอนาคต รวมถึงเสริมใจคุณให้เข้มแข็งด้วยการเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง และขับเคลื่อนชีวิตคุณด้วยพลังใจที่คุณมอบให้ตัวเองได้ในทุกวัน

เมื่อหัวใจคุณยิ่งใหญ่ คุณจะสามารถพิชิตเป้าหมายที่ใหญ่ยิ่ง และไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะใหญ่ขึ้นอีก 5 เท่า หรือ 10 เท่า เราจะพาคุณขยายพื้นที่ใจ ให้รองรับทุกความสำเร็จในทุกมิติชีวิตอย่างแท้จริง

หัวข้อในการเดินทางไปกับแพ็กเกจ
Mental Detox for Leader

  • เข้าใจตัวเองเชิงลึก ด้วยหลักจิตวิทยา Satir’s Iceberg
  • รู้เทคนิครับมือกับอารมณ์และความคิด
  • รู้เทคนิครักษาใจให้สงบ ในวันยาก ๆ
  • สร้างสภาวะใจให้เข้มแข็ง และมีความสุข
  • รู้วิธีเติมเต็มความสุข และพลังในชีวิต

“เพราะคุณคือ
ผู้ออกแบบความสำเร็จของตัวเอง”


— โค้ชกิตติ ไตรรัตน์

“เพราะคุณคือผู้ออกแบบ
ความสำเร็จของตัวเอง”

— โค้ชกิตติ ไตรรัตน์ —

ถึงเวลาออกจากวงจรที่ไม่ใช่
เพื่อเป็นตัวเราที่ตื่นสุข-หลับสบาย
และรักตัวเองได้อย่างเต็มหัวใจ

ไม่ว่าคุณอยู่ไกลแค่ไหน ก็สามารถ Mental Detox กับโค้ชกิตติ ผ่าน ระบบออนไลน์ ได้จากทุกมุมโลก

Page-Title-Cover-2-1024x467

สำรองคิวตอนนี้

สำรองคิวตอนนี้

ให้ทีมดูแล ช่วยแนะนำเนื้อหาที่ตรงความต้องการคุณได้ทันที วันนี้