พูดต่อหน้าสาธารณะอย่างมั่นใจ
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง

PRESENTATION & PUBLIC SPEAKING
by ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

24 – 25 สิงหาคม 2567

พูดต่อหน้าสาธารณะอย่างมั่นใจ
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง

PRESENTATION & PUBLIC SPEAKING by ครูเงาะ

24 – 25 สิงหาคม 2567

💡
เป็นไหม…

มีความคิดดี สินค้าเจ๋ง แต่ไม่สามารถขายให้คนสนใจ, มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่สามารถดึงให้ผู้ฟังสนใจฟังจนจบเรื่อง

🔥
เป็นไหม…

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำทีม แต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ลูกน้องลุกขึ้นมาลุยไปด้วยกัน, มีประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันให้ผู้คน แต่กลับไม่สามารถเผยแพร่ออกไปได้อย่างที่ตั้งใจ

😟
จนหลายครั้ง

อึดอัด บางครั้งทำให้เสียความมั่นใจ เสียกำลังใจ และอาจ เสียโอกาส สำคัญในสายงานและชีวิต

เพียงแค่เรารู้จัก

“ศาสตร์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่อง”

ศาสตร์ที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกให้ความสำคัญ

เพียงแค่เรารู้จัก

“ศาสตร์ของการนำเสนอ
และการเล่าเรื่อง”

ศาสตร์ที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั่วโลให้ความสำคัญ

ให้ทุกการนำเสนอ คือบันไดสู่ ความสำเร็จ

PRESENTATION &
PUBLIC SPEAKING

by ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
ผู้อยู่เบื้องหลัง การนำเสนอโครงการ ของผู้บริหารระดับประเทศมากมาย

ให้ทุกการนำเสนอ คือบันไดสู่ ความสำเร็จ

PRESENTATION
& PUBLIC
SPEAKING

by ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
ผู้อยู่เบื้องหลัง การนำเสนอโครงการ ของผู้บริหารระดับประเทศมากมาย

WHAT OUR STUDENTS SAY

WHAT OUR STUDENTS SAY

อัพสกิลให้พร้อม
เพราะโอกาสไม่ได้เข้ามาหาคุณทุกวัน

อัพสกิลให้พร้อม
เพราะโอกาส
ไม่ได้เข้ามาหาคุณทุกวัน

DAY 1

รวมเทคนิคการเล่าเรื่อง
ให้เข้าถึงใจผู้ฟัง

 • รู้เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบ
 • รู้วิธีการเลือกเรื่องที่จะทำให้คนสนใจ
 • เทคนิคการสร้าง dynamic หรือสีสันที่ทำให้เรื่องเล่าน่าติดตาม
 • ฝึกเทคนิคทางกายภาพ ที่ครูเงาะคิดค้นขึ้นเอง ที่ทำให้คนสามารถใช้การพูดเสียงให้มี dynamic ได้ ในระยะเวลาไม่ถึง 5 นาที
 • เทคนิคการเล่าเรื่องประเภทต่าง ๆ เช่น เล่าเรื่องเพื่อการขาย เล่าเรื่องเพื่อการสอน เล่าเรื่องเพื่อ entertain หรือ เล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
 • เทคนิคการพูดเปิดให้คนอยากฟังในทันที
 • เทคนิคการร้อยเรียงเรื่องราวให้ประทับใจผู้ฟัง
 • เทคนิคการเล่าอย่างไรให้จุดเน้นหรือ “ไคลแมกซ์” ของเรื่องนั้นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในความคิดความรู้สึกของผู้ฟัง
 • เทคนิคการเล่าหลายเรื่องราวต่อกันอย่างไรให้ไม่สะดุด

DAY 2

รวมเทคนิคการนำเสนอ
ที่ชัดเจน ทรงพลัง
โน้มน้าวใจ และตรงประเด็น

 • เทคนิคคลายความตื่นเต้นเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนมาก ๆ
 • เทคนิคการนำเสนอให้ผู้ฟังอยู่กับเราตลอด ไม่เบื่อ ไม่เป็นโมโนโทน
 • เทคนิคการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเปิดใจรับฟังไอเดีย หรือสินค้าของเรา สร้างความน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มนำเสนอ
 • เทคนิคการนำเสนอให้เป็นธรรมชาติ เป็นตัวเอง ไม่ดูเป็นรูปแบบที่ท่องมา
 • เทคนิคการคงประเด็นระหว่างการพูด ไม่หลุดประเด็นจนไม่ได้นำเสนอสิ่งที่ต้องการ
 • เทคนิคการจบการนำเสนอ ปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการการเรียงสไลด์
 • การเปิดประเด็น การหาสไตล์ของตัวเอง
 • วิธีการดึงความสนใจจากผู้ฟังให้อยู่กับเราตลอดจนจบการนำเสนอโดยไม่ต้องพึ่งสไลด์

ถอดทุกรหัสลับของการพูดที่ทรงพลัง

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ของการเป็นนักพูด และสอนผู้ที่เป็นนักพูด นักแสดง ผู้ที่ประสบความสำเร็จกับงานเบื้องหน้ามากมาย ครูเงาะจึงรู้เทคนิคการพูดที่ทรงพลัง มีเสน่ห์ และเป็นธรรมชาติ

ทำความรู้จักทุกเครื่องมือในร่างกายของเรา

ไม่ว่าจะเป็น ท่าทาง น้ำเสียง แววตา การแต่งกาย ตลอดจนความคิด และจิตใจ ของผู้พูด

ลงสนามตลอด 2 วัน

มากกว่าให้เข้าใจทฤษฎี คลาสนี้ออกแบบมาให้ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือฝึกจริง นำเสนอจริง ขายจริง ด้วยกิจกรรมที่ได้ผลมาแล้วนับร้อย ๆ คลาส

รวบรวมเทคนิคจากรอบโลก

นอกจากเทคนิคการใช้ร่างกายน้ำเสียงแล้ว ยังเป็นเทคนิคในเชิงจิตวิทยาในการเรียงเรื่อง เปิดเรื่องให้น่าสนใจ ปิดเรื่องให้น่าจดจำ การเล่าเรื่องที่ทำให้คนตื่นเต้นและติดตามทุกวินาที การใช้เวทีให้มีพลัง การวิเคราะห์ผู้ฟังในเชิงลึก จนถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ฟังตั้งแต่เริ่มพูด

ทุกคนในคลาส จะได้ฝึกจริง โค้ชจริง รายบุคคล

เพื่อแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ตอบโจทย์ ทุกความต้องการ
ในการอัพเกรดทักษะการพูด

✅ การพูดในที่สาธารณะ
✅ การพูดในที่ประชุม
✅ หัวหน้าที่ต้องพูดต่อหน้าทีม
✅ การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
✅ รวมถึงผู้ที่จะฝึกเพื่อไปเป็นวิทยากร

“ผู้นำ คือผู้ที่คิดดี ทำดี
แต่ผู้นำที่ ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่บอกเล่า
ความคิดดี ๆ เหล่านั้นให้เข้าไปถึงใจคนได้”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

“ผู้นำ คือผู้ที่คิดดี ทำดี
แต่ผู้นำที่ ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่บอกเล่า
ความคิดดี ๆ เหล่านั้นให้เข้าไปถึงใจคนได้”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

สำรองที่นั่ง
เพื่อเรียนสดกับครูเงาะ วันนี้