OUTSTANDING
PERSONALITY

2 วัน กับการสร้างเสน่ห์
ด้วยบุคลิกภาพที่สง่างามและมั่นใจ
พบกัน 17–18 ต.ค. 63

INNER MAKEOVER

2 วัน กับการพาตัวเอง กลับเข้าไปพบตัวตน
ค้น passion ในชีวิต หลักสูตรลิขสิทธิ์ โดย
ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
พบกัน 14–15 พ.ย. 63

MASTER YOUR
COMMUNICATION

2 วัน กับการสร้างความสำเร็จ
ด้วยเทคนิคการเจรจาขั้นสูง
พบกัน 21–22 พ.ย. 63

COMMUNICATION FOR
SUCCESS RELATIONSHIP

2 วัน กับการสร้างความสัมพันธ์ทุกมิติในชีวิต
ให้สวยงามแบบที่เราต้องการ หลักสูตรล่าสุด โดย
ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
พบกัน 12–13 ธ.ค. 63

TRAIN THE
REAL TRAINER

5 วันเต็ม
กับการปรับทักษะเดิม-เสริมทักษะใหม่
สู่เป้าหมาย สร้างคุณให้สร้างคน
รุ่นที่ 5 | 9 – 13 ม.ค. 64

ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่เติบโต

มาพบเจอกัน แลกเปลี่ยนพลังงานที่ดี
อนุญาตให้ตัวเองได้เรียนรู้เติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่เติบโต

มาพบเจอกัน แลกเปลี่ยนพลังงานที่ดี
อนุญาตให้ตัวเองได้เรียนรู้เติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุด

OUTSTANDING
PERSONALITY

2 วัน กับการสร้างเสน่ห์
ด้วยบุคลิกภาพที่สง่างามและมั่นใจ
พบกัน 17–18 ต.ค. 63

INNER MAKEOVER

2 วัน กับการพาตัวเอง กลับเข้าไปพบตัวตน
ค้น passion ในชีวิต หลักสูตรลิขสิทธิ์ โดย
ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
พบกัน 14–15 พ.ย. 63

MASTER YOUR
COMMUNICATION

2 วัน กับการสร้างความสำเร็จ
ด้วยเทคนิคการเจรจาขั้นสูง
พบกัน 21–22 พ.ย. 63

COMMUNICATION FOR
SUCCESS RELATIONSHIP

2 วัน กับการสร้างความสัมพันธ์ทุกมิติในชีวิต
ให้สวยงามแบบที่เราต้องการ หลักสูตรล่าสุดโดย ครูเงาะ รสสุคนธ์
พบกัน 12–13 ธ.ค. 63

TRAIN THE
REAL TRAINER

5 วันเต็ม กับการปรับทักษะเดิม-เสริมทักษะใหม่
สู่เป้าหมาย สร้างคุณให้สร้างคน
รุ่นที่ 5 | 9 – 13 ม.ค. 64

2563

สิงหาคม

Communication for Success Relationship

1 – 2 ส.ค. 63

2 วัน กับการสร้าง
สุดยอดความสัมพันธ์
ในแบบที่คุณต้องการ

 

Charming MC
& YouTuber

15 – 16 ส.ค. 63

2 วัน กับการถ่ายทอด
ทุกความลับ เพื่อให้คุณ “เกิด”
ในสไตล์ของตัวเอง

 

MC Professional

รุ่นที่ 5
เริ่ม 24 ส.ค. 63

8 สัปดาห์
เทิร์นคนธรรมดาให้โลกจำ
ทุกวันจันทร์ 18:00-21:00 น.

กันยายน

Communication for Business

5 – 6 ก.ย. 63

2 วัน กับการ
สร้างความสำเร็จ
ด้วยเทคนิคการเจรจา
ขั้นสูง

ตุลาคม

Presentation &
Public Speaking

10 – 11 ต.ค. 63

พูดต่อหน้าสาธารณะอย่างมั่นใจ
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง

 

Outstanding Personality

17 – 18 ต.ค. 63

2 วัน กับการ
สร้างเสน่ห์ด้วยบุคลิกภาพ
ที่สง่างามและมั่นใจ

 

MC Professional

รุ่นที่ 6
เริ่ม 20 ต.ค. 63

8 สัปดาห์
เทิร์นคนธรรมดาให้โลกจำ
ทุกวันอังคาร 18:00-21:00 น.

พฤศจิกายน

Inner Makeover

14 – 15 พ.ย. 63

2 วัน กับการ
พาตัวเราพบตัวตน
ค้น PASSION ในชีวิต

 

Communication for Success Relationship

21 – 22 พ.ย. 63

เพราะการสื่อสาร คือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2564

มกราคม

Train the Real Trainer

รุ่นที่ 5
9 – 13 ม.ค. 64

5 วันเต็ม กับการ
ปรับทักษะเดิม-เสริมทักษะใหม่
สู่เป้าหมาย สร้างคุณให้สร้างคน

ต้องการรายละเอียดคลาสที่ตอบเป้าหมายการเติบโต

ปรึกษาทีมดูแลของเราได้ที่

ต้องการรายละเอียดคลาส
ที่ตอบเป้าหมายการเติบโต

ปรึกษาทีมดูแลของเราได้ที่