NEW SL

มารักและมั่นใจ
ในตัวเองอย่างแท้จริง

กับคอร์สออนไลน์ by ครูเงาะ รสสุคนธ์

เรียนได้ทันที


หยุดทุกวงจรการคิดลบ มาเริ่มต้น
มาเริ่มต้นการรัก และ นับถือตัวเองอีกครั้ง


เพราะความรักที่ดีที่สุด
คือ การรักตัวเองให้เป็น

Self-Love Self-Confidence

คอร์สออนไลน์ โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์

Self-Love
Self-Confidence

คอร์สออนไลน์ โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์

386512099_23861520888430156_5042990712134096998_n

เคยไหมที่?


คิดว่าตัวเองไร้ค่า ไม่ดีพอ ไม่มั่นใจในตัวเอง
ขาดความเชื่อมั่นและนับถือตัวเอง


ไม่มีเป้าหมาย หมดไฟ ใช้ชีวิตไปวันวัน


ไม่กล้าเป็นตัวเอง ไม่กล้าพูดความรู้สึก
และความต้องการ


เจอความรักกี่ครั้งก็ผิดหวังและจบลงแบบเดิมซ้ำ


จะทำอะไรก็ต้องคอยแต่จะคิดว่า คนอื่นจะมองเรายังไง
สุดท้ายก็ไม่ได้ทำ

เรียนรู้…แล้วเริ่มใหม่


รู้จักให้อภัย เพิ่มคุณค่าให้หัวใจตัวคุณเอง
มาเรียนรู้การรักตัวเองไปด้วยกัน


✅ การทำงานของสมอง ที่ส่งผลต่อการรักตัวเอง
       และความมั่นใจ
✅ 3 วิธีรักษาอารมณ์ให้มั่นคง
✅ Emo Exercise ฝึกสร้างอารมณ์แห่งความรัก ความสงบ
       ความภูมิใจ และความสุข
✅ เทคนิคการสร้างความภูมิใจในตัวเอง
✅ เทคนิคการปลดปล่อยความทุกข์ในอดีต
✅ วิธีใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
✅ Workshop สร้างพลังความรักให้เข้มแข็ง พร้อมสำหรับ
       ทุกเหตุการณ์ในอนาคต

เสียงตอบรับจากผู้เรียน

คลาสที่จะทำให้คุณกลับมาเคารพตัวเอง รักตัวเอง
มีความสุขกับตัวเองได้อย่างแท้จริง และพร้อมเปิดรับ
ทุกความสัมพันธ์ดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต