TALK A TEACH

เพราะทุกความท้าทายในชีวิต คือเครื่องผลิตการเติบโต
พบกัน ทุ่มตรง ทุกพฤหัส วันออกทุกข์

TALK A TEACH

เพราะทุกความท้าทายในชีวิต
คือเครื่องผลิตการเติบโต
พบกัน ทุ่มตรง ทุกพฤหัส วันออกทุกข์

ติดตามรายการสดได้ที่

ติดตามรายการสดได้ที่