สร้างเสน่ห์ด้วยบุคลิกภาพ
ที่สง่างามและมั่นใจ

OUTSTANDING PERSONALITY by ครูเงาะ รสสุคนธ์

25 – 26 พฤศจิกายน 2566

สร้างเสน่ห์ด้วยบุคลิกภาพ
ที่สง่างามและมั่นใจ

OUTSTANDING PERSONALITY
by ครูเงาะ รสสุคนธ์

25 – 26 พฤศจิกายน 2566


รู้หรือไม่? คนใช้เวลา

7 วินาที

ในการตัดสินคุณ

👁
และ 55%

เขาตัดสินจาก
บุคลิกภาพ ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะไปทำงาน สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ พบผู้ใหญ่ ขายของ นำเสนอ
แม้กระทั่งอยากจะผันตัวเองให้เป็นนักพูด


แต่ สิ่งที่ติดอยู่คือ

บุคลิกภาพที่ ขาดความมั่นใจ
และไม่พาเราไปสู่จุดที่เราต้องการ

ไม่ว่าคุณจะไปทำงาน สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ พบผู้ใหญ่ ขายของ นำเสนอ
แม้กระทั่งอยากจะผันตัวเองให้เป็นนักพูด


แต่ สิ่งที่ติดอยู่คือ

บุคลิกภาพที่
ขาดความมั่นใจ
และไม่พาเราไปสู่
จุดที่เราต้องการ

 

OUTSTANDING PERSONALITY

by ครูเงาะ รสสุคนธ์

 

OUTSTANDING
PERSONALITY

by ครูเงาะ รสสุคนธ์

2 วัน ที่เราจะมาทำงานกับเรื่อง
บุคลิกภาพ ภายนอก

ทั้งท่าทาง การพูด อวัจนภาษา
ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา และเทคนิคการแสดง ที่เข้ามาช่วยในการสร้างความมั่นใจ
และยังทำงานเกี่ยวกับการปรับลุค เสื้อผ้าหน้าผม แต่งตัวแบบไหนที่เหมาะกับเรา
และ พาเราไปสู่จุดที่เราต้องการ

2 วัน ที่เราจะมา
ทำงานกับเรื่อง
บุคลิกภาพ ภายนอก


ทั้งท่าทาง การพูด อวัจนภาษา
ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา
และเทคนิคการแสดง
ที่เข้ามาช่วยในการสร้างความมั่นใจ


และยังทำงานเกี่ยวกับการปรับลุค
เสื้อผ้า หน้าผม
แต่งตัวแบบไหนที่เหมาะกับเรา
และพาเราไปสู่จุดที่เราต้องการ

DAY 1

พัฒนาบุคลิกภาพ
ทุกมิติ ทั้ง
กาย เสียง และใจ

  • เรียนบุคลิกภาพ จากศาสตร์การแสดงและการเต้น เพื่อปรับ ท่าทาง ที่มั่นใจสง่างาม
  • เรียนการใช้ ร่างกาย ท่าทาง เมื่ออยู่หน้ากล้อง ให้มีเสน่ห์
  • เรียนการใช้ อวัจนภาษา เพื่อสื่อสารต่อหน้าสาธารณะ
  • เรียนการใช้ เสียง ให้มีพลัง
  • เรียนการสร้าง อินเนอร์ เพื่อให้มีความมั่นใจ ผ่านบทบาทสมมติ และเทคนิค Outside-in

DAY 2

เสริมคาแรกเตอร์
ให้มีเสน่ห์ เด่นชัด

  • เรียนวิธีปรับ Look การแต่งตัว ให้เสริมคาแรกเตอร์ เพิ่มความมั่นใจ โดย ครูเกด ฐาดิณี — อดีตแฟชั่นเอดิเตอร์ที่ผันตัวมาเป็น Personal Stylist
  • เรียนการแต่งหน้า ทำผม สำหรับ Daily Look ให้เหมาะกับรูปหน้าของแต่ละคน
  • เรียนการโพสในการถ่ายรูป
  • Role Play เพื่อลองฝึกใช้บุคลิกภาพที่ต้องการ ในกิจวัตรประจำวัน

“บุคลิกภาพที่ดี เปิดประตูชัยไปแล้วเกินครึ่ง”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

“บุคลิกภาพที่ดี
เปิดประตูชัยไปแล้วเกินครึ่ง”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

สำรองที่นั่ง
เพื่อเรียนสดกับครูเงาะ วันนี้